Cuti Pegawai Negeri Sipil

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.