KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL