Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang mengenai Pejabat Penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Semarang

Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 0386/PL4.7.1/SK/2015  mengenai Pejabat Penilai dan atasan pejabat penilai prestasi kerja bagi PNS  di lingkungan Politeknik Negeri Semarang